BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular star" — Słownik kolokacji angielskich

popular star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna gwiazda
  1. popular przymiotnik + star rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    From 1938 to 1940, his box office receipts made him the most popular star in the world.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo