"popular program" — Słownik kolokacji angielskich

popular program kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): program dla szerokiej publiczności
  1. popular przymiotnik + program rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They quickly became one of the network's most popular programs.