BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular version" — Słownik kolokacji angielskich

popular version kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna wersja
  1. popular przymiotnik + version rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There were two popular versions with slightly different character sets.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo