PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"popular book" — Słownik kolokacji angielskich

popular book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna książka
  1. popular przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was also the author of many popular books on medicine.

powered by  eTutor logo