"popular event" — Słownik kolokacji angielskich

popular event kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularne wydarzenie
  1. popular przymiotnik + event rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    This is one of the most popular events during spring.

    Podobne kolokacje: