BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"popular film" — Słownik kolokacji angielskich

popular film kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): film dla szerokiej publiczności
  1. popular przymiotnik + film rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It was the most popular film at the British box office for 1947.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo