"film" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

film rzeczownik

rzeczownik + film
Kolokacji: 261
feature film • documentary film • horror film • action film • Hollywood film • Bollywood film • Disney film • debut film • cult film • ...
film + rzeczownik
Kolokacji: 382
film director • film festival • film industry • film version • film adaptation • film maker • film producer • film critic • film actor • ...
film + czasownik
Kolokacji: 288
film starring • film features • film premiers • film grosses • film directs • film depicts • film portrays • film opens • film contains • ...
czasownik + film
Kolokacji: 234
film directed • film titled • feature films • study film • film entitled • film called • include films • use film • film is entered • ...
przymiotnik + film
Kolokacji: 419
short film • silent film • animated film • independent film • foreign film • French film • Australian film • thin film • classic film • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
9. thin film = wąski film thin film
10. classic film = klasyczny film classic film
11. controversial film = kontrowersyjny film controversial film
13. low-budget film = film niskobudżetowy low-budget film
14. Argentine film = Argentyna film Argentine film
17. pornographic film = film pornograficzny pornographic film
18. acclaimed film = darzony uznaniem film acclaimed film
19. live-action film = żywy-działanie film live-action film
20. biographical film = film biograficzny biographical film
21. highest-grossing film = highest-grossing film highest-grossing film
22. upcoming film = zbliżający się film upcoming film
24. theatrical film = film zrobiony do pokazania go w teatrze theatrical film
27. popular film = film dla szerokiej publiczności popular film
  • It was the most popular film at the British box office for 1947.
  • The movie was the 5th most popular film at the British box office in 1955.
  • It is considered the most popular film in the country's history to date.
  • They also need to show the popular films several times.
  • It was the second most popular film at the British box office in 1952.
  • The movie was the third most popular film at the British box office in 1956.
  • The musical was turned into a popular film in 1950.
  • It became the most popular film of the year and was also a commercial success.
  • He made a number of popular films in the 1980s and 1990s.
  • A popular film was made based on this short story.
28. late film = nocny film late film
31. Mexican film = Meksykański film Mexican film
33. new film = nowy film new film
34. best film = najlepszy film best film
35. early film = wczesny film early film
36. original film = oryginalny film original film
37. previous film = poprzedni film previous film
38. successful film = film, który odniósł sukces successful film
40. recent film = najnowszy film recent film
41. Japanese film = Japoński film Japanese film
42. notable film = znakomitość film notable film
43. later film = później film later film
44. major film = ważny film major film
45. entire film = cały film entire film
47. final film = ostatni film final film
49. old film = stary film old film
50. great film = świetny film great film
51. small film = mały film small film
53. big film = wielki film big film
54. favorite film = ulubieniec film favorite film
55. only film = jedyny film only film
57. bad film = zły film bad film
58. good film = dobry film good film
59. Korean film = Koreański film Korean film
60. Spanish film = Hiszpański film Spanish film
61. greatest film = najświetniejszy film greatest film
63. dramatic film = dramatyczny film dramatic film
64. photographic film = błona fotograficzna, film fotograficzny, klisza photographic film
65. famous film = sławny film famous film
66. subsequent film = późniejszy film subsequent film
67. white film = biały film white film
68. educational film = film edukacyjny educational film
69. Danish film = Ciastko film Danish film
70. commercial film = handlowy film commercial film
71. Chinese film = Chiński film Chinese film
72. European film = Europejski film European film
73. Swedish film = Szwedzki film Swedish film
74. Dutch film = Holenderski film Dutch film
76. different film = inny film different film
77. favourite film = ulubiony film favourite film
78. promotional film = promocyjny film promotional film
79. expensive film = drogi film expensive film
80. Irish film = Irlandzki film Irish film
81. important film = ważny film important film
82. fine film = świetny film fine film
83. whole film = cały film whole film
84. contemporary film = współczesny film contemporary film
85. current film = obecny film current film
86. single film = jeden film single film
87. Polish film = Polski film Polish film
88. Brazilian film = Brazylijczyk film Brazilian film
89. fictional film = fikcyjny film fictional film
90. made-for-television film = made-for-television film made-for-television film
91. Soviet film = Radziecki film Soviet film
92. serious film = poważny film serious film
93. forthcoming film = nadchodzący film forthcoming film
94. violent film = film pełen przemocy violent film
95. Russian film = Rosyjski film Russian film
96. gay film = film o tematyce homoseksualnej gay film
97. big-budget film = wysokobudżetowy film big-budget film
98. funny film = śmieszny film funny film
99. erotic film = erotyk (film) erotic film
100. full length film = pełna długość film full length film
przyimek + film
Kolokacji: 30
on film • including films • to film • such as film • over several films • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.