"popular route" — Słownik kolokacji angielskich

popular route kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularna trasa
  1. popular przymiotnik + route rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is the most popular route to the mountain's summit.

    Podobne kolokacje: