TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"future" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

future przymiotnik

future + rzeczownik
Kolokacji: 650
future generation • future wife • future success • future development • future plan • future use • future husband • future Hall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. future wife = przyszła future wife
3. future success = przyszły sukces future success
5. future plan = przyszły plan future plan
6. future use = przyszłe wykorzystanie future use
9. future growth = przyszły rozwój future growth
10. future event = zdarzenie przyszłe future event
11. future leader = przyszły przywódca future leader
12. future bride = przyszła panna młoda future bride
13. future date = przyszła data future date
14. future project = przyszły projekt future project
16. future direction = przyszły kierunek future direction
17. future consideration = przyszłe rozważanie future consideration
18. future career = przyszła kariera future career
19. future prospect = przyszła perspektywa future prospect
20. future attack = przyszły atak future attack
21. future reference = przyszłe odniesienie future reference
22. future need = przyszła potrzeba future need
25. future action = przyszłe działanie future action
26. future study = przyszła nauka future study
27. future king = przyszły król future king
28. future role = przyszła rola future role
29. future star = przyszła gwiazda future star
31. future problem = przyszły problem future problem
32. future work = przyszła praca future work
34. future life = przyszłe życie future life
35. future earnings = przyszły profit future earnings
36. future year = przyszły rok future year
37. future state = przyszły stan future state
38. future course = przyszły kurs future course
39. future time = przyszły czas future time
40. future election = przyszłe wybory future election
43. future episode = przyszłe wydarzenie future episode
44. future war = przyszła wojna future war
45. future operation = przyszła operacja future operation
46. future member = przyszły członek future member
47. future site = przyszłe miejsce future site
48. future change = przyszła zmiana future change
49. future contract = przyszła umowa future contract
50. future performance = przyszłe przedstawienie future performance
51. future home = przyszły dom future home
52. future world = przyszły świat future world
53. future negotiation = przyszłe negocjacje future negotiation
54. future benefit = przyszła korzyść future benefit
55. future case = sprawa o przyszłość future case
56. future conflict = przyszły konflikt future conflict
57. future profit = przyszły zysk future profit
58. future game = przyszła gra future game
59. future release = przyszłe zwolnienie future release
60. future player = przyszły gracz future player
61. future production = produkcja przyszłości future production
62. future lie = przyszłe kłamstwo future lie
63. future activity = przyszła działalność future activity
64. future relationship = przyszłe stosunki future relationship
65. future status = przyszły status future status
66. future self = przyszłe własne ja future self
67. future sales = przyszłe sprzedaże future sales
68. future cost = przyszły koszt future cost
70. future champion = przyszły mistrz future champion
71. future payment = przyszła zapłata future payment
72. future loss = przyszła strata future loss
73. future revenue = dochody przyszłych okresów future revenue
75. future governor = przyszły gubernator future governor
76. future increase = przyszły wzrost future increase
77. future history = przyszła historia future history
78. future technology = przyszła technika future technology
79. future threat = przyszłe zagrożenie future threat
80. future prosperity = przyszły dobrobyt future prosperity
81. future value = przyszła wartość future value
82. future issue = przyszła kwestia future issue
83. future demand = popyt przyszły future demand
84. future policy = przyszła polityka future policy
85. future relation = przyszły związek future relation
86. future income = dochody przyszłych okresów future income
88. future trend = przyszła tendencja future trend
89. future effort = przyszły wysiłek future effort
90. future possibility = przyszła możliwość future possibility
92. future candidate = przyszły kandydat future candidate
93. future opportunity = możliwość przyszłości future opportunity
94. future employment = przyszłe zatrudnienie future employment
95. future Queen = przyszła Królowa future Queen
96. future investment = przyszła inwestycja future investment
97. future behavior = przyszłe zachowanie future behavior
98. future retiree = przyszły emeryt future retiree
99. future season = przyszła pora roku future season
100. future society = przyszłe społeczeństwo future society
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 124

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.