"future state" — Słownik kolokacji angielskich

future state kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły stan
  1. future przymiotnik + state rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    No word has been given on the current or future state of the label.

    Podobne kolokacje: