"Future growth" — Słownik kolokacji angielskich

Future growth kolokacja
Popularniejsza odmiana: future growth
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszły rozwój
  1. future przymiotnik + growth rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "The question is where are we going to get our future growth from."

    Podobne kolokacje: