"future relation" — Słownik kolokacji angielskich

future relation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły związek
  1. future przymiotnik + relation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The animal made up its mind at the same time I came to my own decision regarding our future relations.