"future retiree" — Słownik kolokacji angielskich

future retiree kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły emeryt
  1. future przymiotnik + retiree rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These funds must generate a certain return in order to support future retirees.

    Podobne kolokacje: