"future program" — Słownik kolokacji angielskich

future program kolokacja
Popularniejsza odmiana: Future state program
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły program
  1. future przymiotnik + program rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Future programs were scheduled to air in 2009 and 2011.

powered by  eTutor logo