"Future state program" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Program przyszłości stanowy
  1. future przymiotnik + program rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Future programs were scheduled to air in 2009 and 2011.

powered by  eTutor logo