"future site" — Słownik kolokacji angielskich

future site kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe miejsce
  1. future przymiotnik + site rzeczownik
    Silna kolokacja

    The game returned to Hawaii for 2011 and 2012, with future sites to be determined.

    Podobne kolokacje: