"future issue" — Słownik kolokacji angielskich

future issue kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła kwestia
  1. future przymiotnik + issue rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In a future issue we hope to explain exactly how it is produced.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo