"future change" — Słownik kolokacji angielskich

future change kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła zmiana
  1. future przymiotnik + change rzeczownik
    Silna kolokacja

    We must also seek to drive out fear in order to facilitate future change.

    Podobne kolokacje: