"future Government" — Słownik kolokacji angielskich

future Government kolokacja
Popularniejsza odmiana: future government
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły Rząd
  1. future przymiotnik + government rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "All I can say is that they talked about some form of future government."