"British government" — Słownik kolokacji angielskich

British government kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rząd brytyjski
  1. British przymiotnik + government rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Although he came to power with the help of British government.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo