"future operation" — Słownik kolokacji angielskich

future operation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła operacja
  1. future przymiotnik + operation rzeczownik
    Silna kolokacja

    The facility would also serve as the headquarters of the Force for all future operations.