"future threat" — Słownik kolokacji angielskich

future threat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe zagrożenie
  1. future przymiotnik + threat rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Or, she said, if "somehow there was any possibility of future threat to our citizens."

    Podobne kolokacje:

podobne do "future threat" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "future threat" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik