Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"serious threat" — Słownik kolokacji angielskich

serious threat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważna groźba
  1. serious przymiotnik + threat rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At any other time, that might have been a serious threat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo