"real threat" — Słownik kolokacji angielskich

real threat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawdziwa groźba
  1. real przymiotnik + threat rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "But China will be a real threat in a few years."

    Podobne kolokacje: