"future action" — Słownik kolokacji angielskich

future action kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe działanie
  1. future przymiotnik + action rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "But you must make that the basis of your future actions."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo