"Future Hall" — Słownik kolokacji angielskich

Future Hall kolokacja
Popularniejsza odmiana: future Hall
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszła Sala
  1. future przymiotnik + hall rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In total, there were 18 future hall of famers involved with the game.

    Podobne kolokacje: