"future Hall" — Słownik kolokacji angielskich

future Hall kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła Sala
  1. future przymiotnik + hall rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In total, there were 18 future hall of famers involved with the game.

    Podobne kolokacje: