"future time" — Słownik kolokacji angielskich

future time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły czas
  1. future przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A memorial service will be held at a future time.

    Podobne kolokacje: