"future role" — Słownik kolokacji angielskich

future role kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła rola
  1. future przymiotnik + role rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He sidestepped a question about a future role for himself in the government.

    Podobne kolokacje: