"future world" — Słownik kolokacji angielskich

future world kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły świat
  1. future przymiotnik + world rzeczownik
    Silna kolokacja

    They are taking the creation of this future world very seriously, he says.

    Podobne kolokacje: