"future king" — Słownik kolokacji angielskich

future king kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły król
  1. future przymiotnik + king rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the nursing home, he is a once and future king.

    Podobne kolokacje: