"ancient king" — Słownik kolokacji angielskich

ancient king kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiekowy król
  1. ancient przymiotnik + king rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The ancient king nodded, but gently, as though he was afraid his head would fall off.

    Podobne kolokacje: