"future policy" — Słownik kolokacji angielskich

future policy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła polityka
  1. future przymiotnik + policy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He came back to the matter of Bob's future policy.

    Podobne kolokacje: