"future benefit" — Słownik kolokacji angielskich

future benefit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła korzyść
  1. future przymiotnik + benefit rzeczownik
    Silna kolokacja

    Your future benefits would be cut by the amount that's diverted into the stock market.

    Podobne kolokacje: