"Future edition" — Słownik kolokacji angielskich

Future edition kolokacja
Popularniejsza odmiana: future edition
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszła edycja
  1. future przymiotnik + edition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I hope this may be of some use, and look forward to reading more on the subject in future editions.

    Podobne kolokacje: