"future edition" — Słownik kolokacji angielskich

future edition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła edycja
  1. future przymiotnik + edition rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I hope this may be of some use, and look forward to reading more on the subject in future editions.

    Podobne kolokacje: