"future version" — Słownik kolokacji angielskich

future version kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła wersja
  1. future przymiotnik + version rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In fact, they come from a future version of the Earth.

    Podobne kolokacje: