"future Prime Minister" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): premier in spe
  1. future przymiotnik + minister rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And he went out, laughing in the face of the future minister.

podobne do "future Prime Minister" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "future Prime Minister" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik