"Presbyterian minister" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Prezbiterianin minister
  1. Presbyterian przymiotnik + minister rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I even found a Presbyterian minister to come and give a service.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo