"future status" — Słownik kolokacji angielskich

future status kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły status
  1. future przymiotnik + status rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For now, the future political status of Kosovo has been set aside as an issue.

    Podobne kolokacje: