"future effort" — Słownik kolokacji angielskich

future effort kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły wysiłek
  1. future przymiotnik + effort rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They hope the work will form a base line so that similar future efforts can track citywide and local changes.

    Podobne kolokacje: