"future course" — Słownik kolokacji angielskich

future course kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły kurs
  1. future przymiotnik + course rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He stood there on the rock for a long time, trying to plan out his future course.

    Podobne kolokacje: