"future problem" — Słownik kolokacji angielskich

future problem kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły problem
  1. future przymiotnik + problem rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You can then plan further training to meet these gaps and avoid future problems.

    Podobne kolokacje: