"future sales" — Słownik kolokacji angielskich

future sales kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszłe sprzedaże
  1. future przymiotnik + sales rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Fleet testing by five power companies was conducted later in 2007, with a view to future public sales between 2008 and 2010.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo