"Future work" — Słownik kolokacji angielskich

Future work kolokacja
Popularniejsza odmiana: future work
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Przyszła praca
  1. future przymiotnik + work rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We will take them into account in our future work.

    Podobne kolokacje: