"future work" — Słownik kolokacji angielskich

future work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła praca
  1. future przymiotnik + work rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We will take them into account in our future work.

    Podobne kolokacje: