"future member" — Słownik kolokacji angielskich

future member kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły członek
  1. future przymiotnik + member rzeczownik
    Silna kolokacja

    The future members learned that they, unlike everyone else, do not have to walk through metal detectors.

    Podobne kolokacje: