"future value" — Słownik kolokacji angielskich

future value kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszła wartość
  1. future przymiotnik + value rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Since this says nothing about future value of money or maintenance and support costs, the system is probably not cost-effective.

    Podobne kolokacje: