"future Emperor" — Słownik kolokacji angielskich

future Emperor kolokacja
Popularniejsza odmiana: future emperor
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyszły Cesarz
  1. future przymiotnik + emperor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    During this time, he came into favor with the future emperor.

    Podobne kolokacje: