"Holy Emperor" — Słownik kolokacji angielskich

Holy Emperor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Święty Cesarz
  1. holy przymiotnik + emperor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He tried and failed to make another one the Holy Roman Emperor.

    Podobne kolokacje: